Nespárované produkty

Produkty, ktoré nie sú zaradené do kategórie vo vyhľadávači tovaru. Produkty sa nespárujú v prípade, že vyhľadávač nemá zaradenú danú kategóriu, alebo je originálny a nie je možné ho „pripárovať“ k ostatným. Pri nespárovaných produktoch nie je možné využiť bidding a zobrazije sa len vo vyhľadávaní a až za spárovanými produktmi.

Články na téma Nespárované produkty

Pre úspešnú inzerciu je potrebné pravidelne kontrolovať výsledky biddingu a stav sortimentu, a na základe toho optimalizovať stratégie. Na nasledujúcich riadkoch poradíme, aké metriky a detekcie by vám pri kontrole nemali ujsť.

Nedávno sme sa v niekoľkych článkoch na blogu zaoberali diagnostikou a niekoľkokrát sa stretli s nespárovanými produktmi.Jedným z problémov, ktorý bráni v biddingu, sú nespárované produkty. Ako s nimi môžete pracovať a kedy ich môžete dostať do biddingu?