Reglendo

Reglendo technologies, s.r.o. je pôvodný názov spoločnosti Bidding Fox. Na jar 2018 sme spojili názov firmy s názvom hlavného produktu a premenovali sme sa na Bidding Fox technologies, s.r.o.