Dostupnosť

Skladová dostupnosť tovaru je jedným z parametrov ponúk e-shopov. Nájdete ju v XML feede ako element DELIVERY_DATE. Pre zákazníkov e-shopov je doba dodania tovaru dôležitá a často je to jeden z rozhodujúcich faktorov, či nakúpia, alebo nie.