Mergado meeting

Mergado meeting je predstavenie noviniek v Mergade a jeho ďalších aplikáciách pomocou videa.