Podiel nákladov na obrate

PNO je pomerový ukazovateľ, ktorý dáva odpoveď na to, aký je podiel nákladov na obrate. Znamená teda, koľko percent z obratu investujete do nákladov na reklamu. V Bidding Fox môžete PNO nastaviť tak, aby automat vami stanovenú hranicu neprekračoval.