Nachádzate sa tu

Čo priebežne kontrolovať v aplikácii Bidding Fox

Pre úspešnú inzerciu je potrebné pravidelne kontrolovať výsledky biddingu a stav sortimentu, a na základe toho optimalizovať stratégie. Na nasledujúcich riadkoch poradíme, aké metriky a detekcie by vám pri kontrole nemali ujsť.

  1. Náklady vs. obrat
  2. Zistite, či nastavené max. CPC stačí na dosiahnutie cieľov
  3. Priemerná pozícia v biddingu
  4. Vývoj počtu preklikov a objednávok
  5. Diagnostika sortimentu
  6. Vlastná diagnostika
  7. Upozornenia na detekcie diagnostiky

Náklady vs. obrat

Každého prevádzkovateľa e-shopu určite zaujíma, aký celkový obrat sa podarilo dosiahnuť za sledované časové obdobie vďaka biddingu. S tým sú úzko spojené aj náklady, ktoré ľahko potvrdia, či vyvrátia úspešnosť inzercie.

S obmedzením výšky PNO (pomeru nákladov na obrate) Bidding Fox dokáže pomôcť vďaka možnosti percentuálneho nastavenia jeho maximálnej hodnoty pri tvorbe stratégie.

Heureka poskytuje informácie o nákladoch spätne za predošlý deň. To je dôvod, prečo môžu náklady prekročiť maximálnu hodnotu nastavenú v stratégii.

Celkovú výšku obratu, nákladov a PNO za dané časové obdobie nájdete v Prehľade aplikácie. Rozpísané výsledky nájdete na stránke Stratégie, kde sú metriky zobrazené u každej stratégie zvlášť. Úspešnosť tak bude evidentná na prvý pohľad.

Výsledky biddingu rozdelené na jednotlivé stratégie.
Výsledky biddingu rozdelené na jednotlivé stratégie.

Zistite, či nastavené max. CPC stačí na dosiahnutie cieľov

Stratégie, možnosti a ciele má každý inzerent iné. Niekto nehľadí na výšku CPC a chce byť na prvých pozíciách za každú cenu. Iný má obmedzený rozpočet a tak nastavuje skromnejšie ceny za preklik. To je v poriadku, je však dôležité kontrolovať, či nízko nastavené max. CPC nezabraňuje ponukám dostať sa do biddingového boxu.

Overíte to tak, že na stránke Produkty vyfiltrujte ponuky dosahujúce max. CPC a skontrolujete, či v biddingu sú alebo nie. K tomu môžete vo filtri zakliknúť checkbox „mimo bidding“. Získate tak zoznam produktov, ktorých max. CPC je nastavené príliš nízko na to, aby sa dostali na porovnávači medzi odporúčané ponuky a plnili požadované ciele.

Nastavenie produktového filtru - Dosiahnuté max. CPC nastavené v stratégii.
Nastavenie produktového filtru –⁠ Dosiahnuté max. CPC nastavené v stratégii.
Nastavenie produktového filtru - produkty mimo bidding.
Nastavenie produktového filtru –⁠ produkty mimo bidding.

Priemerná pozícia v biddingu

V detaile každej stratégie a produktu ľahko skontrolujete, ako sa vyvíja pozícia na produktových kartách a či zodpovedá nastavenému cieľu. Nedosahovanie môže opäť súvisieť s príliš nízko nastaveným max. CPC.

Kolísanie medzi pozíciami či výpadky z biddingového boxu môže zapríčiniť zapnutá funkcia v pokročilom nastavení stratégie –⁠ Znižovať CPC po dosiahnutí cieľa. Táto možnosť vznikla primárne kvôli šetreniu vašich nákladov, občas sa však môže stať kontraproduktívnou. Ak chcete vedieť o funkcii viac, nedávno sme jej vysvetleniu venovali celé video.
História výkonu sortimentu v detaile stratégie.
História výkonu sortimentu v detaile stratégie.

Cielite na poslednú pozíciu biddingového boxu, ale ponuky ju nemôžu dosiahnuť? Problém nemusí byť v nízkom CPC. Preverte na produktových kartách, či porovnávač spustil možnosť cieliť na všetky biddingové pozície. Pri nízkom počte ponúk na karte môže byť biddingový box obmedzený na dve alebo tri. V takom prípade je na mieste úprava cieľa stratégie. A hoci nemôžete byť napríklad na štvrtej pozícii, Lišiak vás bude v biddingu držať.

Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dve pozície v biddingovom boxe.
Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dve pozície v biddingovom boxe.

Vývoj počtu preklikov a objednávok

K pravidelnej kontrole patrí aj počet preklikov jednotlivých produktov v pomere s počtom objednávok. V Bidding Foxe, na stránke Produkty si môžete usporiadať ponuku podľa počtu preklikov, prípadne výšky nákladov a okamžite odhalíte, či korešpondujú s objemom objednávok, resp. obratu.

Filtrovanie produktov podľa štatistických metrík.
Filtrovanie produktov podľa štatistických metrík.

Odporúčame priebežnú kontrolu aj produktov, ktoré majú mnoho preklikov, no žiadnu objednávku. Také ponuky je potrebné skontrolovať a zistiť, čím je situácia spôsobená. Vysoká preklikovosť môže znamenať napríklad zaradenie v nesprávnej produktovej karte, kedy má vaša ponuka niekoľkonásobne nižšiu cenu v porovnaní s konkurenčnou ponukou.

Filtrovanie produktov s vysokým počtom preklikov a žiadnou objednávkou.
Filtrovanie produktov s vysokým počtom preklikov a žiadnou objednávkou.

Diagnostika sortimentu

U priebežnej kontroly rozhodne nesmie chýbať návšteva stránky Diagnostika. Bidding Fox je šikovný nástroj a dokáže upozorniť na problémy v inzercii, či odporučiť vylepšenia. Pri naskladňovaní nového sortimentu, prípadne manipulácii alebo zmenách vo feede si postrážte napríklad nespárované produkty.

Spozornite tiež v prípade, ak ponúkate vysoko konkurenčný sortiment a Bidding Fox upozorní na produkty, ktoré ponúka málo e-shopov. Pravdepodobne je ponuka spárovaná do nesprávnej alebo duplicitnej produktovej karty. V takom prípade je potrebné ponuky prepárovať.

Identifikované problémy na stránke Diagnostika.
Identifikované problémy na stránke Diagnostika.
Stránku Diagnostika sme celú predviedli v jednom z našich videí na blogu. Zoznámte sa s ňou a majte pod dohľadom všetky problémy, upozornenia a odporúčania.

Vlastná diagnostika

Bidding Fox ponúka každému užívateľovi možnosť prispôsobiť diagnostiku svojim potrebám. Na stránke Diagnostika, podstránke Vlastné si môžete vytvoriť neobmedzené množstvo metrík podľa svojich záujmov a preferencií.

Objavte postup, ako si vytvoriť vlastnú diagnostiku v Bidding Foxe.
Vlastná diagnostika Bidding Foxu.
Vlastná diagnostika Bidding Foxu.

Upozornenia na detekcie diagnostiky

Pri každej metrike dokážete nastaviť, aby vás Bidding Fox upozornil na e-mail alebo v Mergade, v prípade nárastu či poklesu počtu produktov. Budete tak vždy v obraze, čo sa s vašim sortimentom deje.

Nastavenie upozornení na e-mail alebo do Mergada na stránke Diagnostika.
Nastavenie upozornení na e-mail alebo do Mergada na stránke Diagnostika.

V prípade, že ste agentúra či freelancer spravujúci inzerciu, je dôležité si z času na čas potvrdiť s klientom jeho ciele a priority. Vyhnete sa tak situácii, kedy biddujete menej dôležité ponuky, a tie, ktoré by mali byť na výslní, nespadajú do žiadnej stratégie.


Možností a metrík je v Bidding Foxe nespočetne. My sme zhrnuli tie najzásadnejšie. Využívate ich aj vy, alebo máte vlastné, ktoré v tomto článku nezazneli? V každom prípade budeme radi, ak sa s nami podelíte o skúsenosti v komentároch.

Pridať nový komentár

Zo života biddingového automatu

Release 7.15.0
Využite možnosti nastavenia MAX_CPC_SEARCH u nespárovaných produktov a majte prehľad o štatistikách z vyhľadávania na Zboží.cz. Tento úkon využijú odborníci aj začiatočníci v inzercii na druhom najpopulárnejšom porovnávači v Českej republike. V novom release sme okrem tejto vychytávky predstavili aj niekoľko ďalších. Prečítajte si, v čom vám budú užitočné.
Biddovanie minimom
Používate Bidding Fox, máte nastavenú stratégiu a aj tak v produktoch vidíte nižšiu cenu za preklik ako ste čakali? V dnešnom článku si predstavíme niekoľko možností, kedy aplikácia bidduje minimom kategórie. Vysvetlíme si, v akých prípadoch k tomu dochádza, kde zistíte skutočnú cenu za preklik a kedy sa vám biddovanie minimom bude hodiť.
Exporty v Bidding Foxe
V tomto článku vám predstavíme jednotlivé typy exportov. Záleží len na vás, aké informácie sú vo vašom prípade dôležité a čo chcete pravidelne sledovať. Všetko si nastavíte podľa svojich predstáv. Exporty využijete na prácu s dátami, pri reportingu, ale aj na prezentáciu výsledkov svojim klientom.

Prihláste sa k odberu noviniek

Neutečú vám tie najzásadnejšie novinky z aplikácie Bidding Fox a z porovnávačov tovaru.