Nachádzate sa tu

Bidding Fox Changelog

Všetky dôležité zmeny v aplikácii Bidding Fox budeme stručne predstavovať tu. Podrobnejšiu variantu nájdete na adrese https://forum.mergado.cz/t/ze-zivota-lisaka-bidding-fox-live/62.

2021-02-15 #7.13.1

 • Nová možnosť vytvorenia udalosti pri poklese/náraste diagnostiky o počet produktov
 • V exporte konkurentov je aktuálne pre lepšie porovnanie na prvom riadku aj váš eshop
 • Optimalizácia databázových dotazov
 • Oprava rozhodenej tabuľky produktov pri výpise dát zo Zboží.cz

2021-12-01 #7.13.0

 • Nová možnosť nastavenia stratégie – obmedzenie max. počtu preklikov do prvej objednávky (rozšírenie obmedzení podľa PNO)
 • Rozpočty u stratégií je odteraz možné pridať bez udania dátumov od a do
 • Vylepšili sme chybové hlášky pri problémoch s napojením Heureky v Keychain
 • Skontrolovali sme a doplnili chýbajúce položky v exporte/importe stratégií 

Zistiť viac

2021-10-21 #7.12.0

 • Rozšírenie možností sledovania projektu a stratégií o Obrat, Náklady a PNO. Pri sledovaní projektu si navyše môžete zvoliť, či sa má ako zdroj dát brať Projekt (dáta o celom projekte z GA) alebo Stratégie (iba produkty, ktoré spadli do niektorej z vytvorených stratégií)
 • Konfigurovateľný export konkurencie a produktov konkurencie – aktuálne si u všetkých typov exportov môžete zvoliť, aké stĺpce sa majú exportovať
 • Darček u produktu konkurenta – do exportu produktov konkurencie je možné zvoliť aj darček
 • Vo vlastných diagnostikách pribudla možnosť zrušiť už pridanú položku
 • Vo voľbe polí pri produktovom exporte sme opravili pomenovanie niektorých stĺpcov

Zistiť viac

2021-09-15 #7.11.0

 • Sledovanie stratégie a projektu – nová možnosť vytvorenia Udalosti (a teda aj automatické zaslanie notifikácie/e-mailu) pokiaľ sa zmenia štatistiky (prekliky, objednávky, konverzný pomer, priemerné CPC) stratégie, resp. projektu mimo nastaveného limitu

Zistiť viac

2021-08-04 #7.10.0

 • Nové možnosti nastavenia – nastaviteľné hranice pri možnostiach „Nebiddovať veľmi lacné produkty“ (pozície podľa ceny) a „Nebiddovať drahšie produkty“ (v % oproti najlacnejšej ponuke na karte) v nastavení stratégie
 • Na stránke Produkty je po novom možné rýchlo vyhľadávať tiež pomocou klávesovej skratky CTRL+Enter
 • Na stránke Konkurencia pribudla samostatná tabuľka iba so sledovanými konkurentmi (aj takými, s ktorými už nemáte spoločné produkty)

Zistiť viac

2021-06-30 #7.9.0

 • Nové funkcie – možnosť nastavenia biddovania vždy minimom kategórie podľa cenníku Heureky
 • Nové vylepšenie – v pokročilom vyhľadávaní na stránke Produkty pribudla skupina „Všetko“, ktorá zobrazí všetky filtre, ktoré je možné použiť
 • Nový produktový filter „Iba produkty s variantami“
 • Na stránke Stratégie je po novom možné ľubovoľne skrývať/ zobrazovať jednotlivé linky v grafe výkonu stratégií
 • V nastavení Upozornení sa teraz zobrazujú iba relevantné chybové hlášky podľa typu projektu

Zistiť viac

2021-06-09 #7.8.0

 • Nové vylepšenie – správy o problémoch na úvodnej strane aplikácie po novom zoskupujeme do skupín a zobrazujeme iba tu prvú, najdôležitejšiu. Ostatné upozornenia sa dajú zobraziť kliknutím na tlačítko „Zobraziť ďalšie“
 • Oprava chyby – v Udalostiach sme opravili problém, kedy sa neukladal popis s detailnými informáciami o „Problémoch v napojení“

2021-04-28 #7.7.0

 • Nová funkcia - možnosť preuloženia produktového filtru, editácia mena alebo vyradenie produktu z filtru,
 • filter "Vyradiť produkt" umožňuje zadať ITEM_ID alebo Mergado ID produktu (alebo produktov), ktoré nemajú byť obsiahnuté v aktuálnom filtri,
 • úprava doagnostiky "Malý počet eshopov" podľa nových podmienok Heureky,
 • oprava - ak bol použitý filter s nulovou hodnotou, nebol zahrnutý do aktívnych filtrov,
 • oprava - na stránke Diagnostika sa defaultne chybne zobrazovali dáta z predchádzajúceho dňa.

Zistiť viac

2021-03-09 #7.6.0

 • Detail stratégie - pri Mergado výberoch po novom ukazujeme ikonu, či ide o výber zo vstupných alebo výstupných dát,
 • v detaile stratégie po novom zobrazujeme informáciu o zaškrtnutej voľbe "Neznižovať CPC po dosiahnutí cieľa",
 • na prehľad produktov sme pridali rýchlu informáciu o dostupnosti priamo k názvu produktu,
 • pre lepší prehľad sme pridali do detailu stratégie informáciu o tom, kedy bola stratégia vytvorená a ako dlho beží,
 • oprava - ak stratégia využíva nastavenie max. CPC z ceny produktu, tak sa po novom nemôže stať, že budeme biddovať vyšším CPC, než je maximálne povolenie na porovnávači.

Zistiť viac

2021-01-20 #7.5.0

 • Pridali sme nové vyskakovacie okno s upozornením v prípade, že nemáte žiadne aktívne biddovacie stratégie,
 • nové produktové filtre - produkty, ktoré sú nabiddované minimálnym CPC, hodnotenie produktu, počet hodnotení a počet recenzií produktu na Heureke,
 • uložené filtre, ktoré sú naviac nastavené v ľubovolnej biddovacej stratégii, sú zvýraznené informačnou hláškou,
 • detail stratégie - uložený filter v detaile stratégie je možné prekliknúť priamo na stránku Produkty,
 • titulky okna v aplikácii prepisujeme tiež do Mergada.

Zistiť viac

2021-01-06 #7.4.0

 • Upravená stránka s nastavením projektu - notifikácie a upozornenia získali vlastnú podstránku,
 • celý systém notifikácií prešiel prepísaním, takže by už nemali chodiť tak často "falošné" upozornenia o problémoch, ktoré nemajú reálny vplyv na funkčnosť aplikácie,
 • zľahka upravený formulár pre pridanie/úpravu stratégie, ktorý by mal byť intuitívnejší a prehľadnejší,
 • v nastavení stratégie je možné nevyplniť (nastaviť prázdne) max. PNO, ak nechcete pri biddingu sledovať túto metriku,
 • pre slovenských užívateľov BF sme pripravili SK mutáciu newsletteru.

Zistiť viac

2020-10-29 #7.3.0

 • Možnosť zvoliť si dáta (stĺpce) v exporte produktov. Defaultne sa exportuje všetko,
 • rýchle hľadanie a uloženie filtrov –⁠ šípka s uloženými filtrami a možnosť uložiť aktuálny filter (vedľa tlačidla hľadať),
 • pridané filtrovanie, hromadné akcie = mazanie a export iba vybraných filtrov + export/import všetkých filtrov.

Zistiť viac

2020-04-08 #7.2.0

 • Nové filtre produktov –⁠ rozšírili sme možnosť filtrovania podľa ponuky konkurentov,
 • upravený rýchla editácia stratégie - pridané max. CPC v % a oprava spracovania chýb vo formulári,
 • detail stratégie –⁠ sprehľadnený výpis nastavenia stratégie,
 • exporty –⁠ informačná hláška o dokončení exportu sa po novom zobrazuje iba užívateľovi, ktorý export vytvoril,
 • výpis stratégií –⁠ nová možnosť prekliknúť sa z metrík stratégie priamo na odpovedajúce produkty, zoradené podľa zvolenej metriky,
 • nastavenie projektu –⁠ nová možnosť nastavenia východzej hodnoty DPH, ktorá sa automaticky predvybere pri tvorbe novej stratégie.

Zistiť viac

2020-02-05 #7.1.0

 • Nová funkcia –⁠ možnosť nastaviť k stratégii jej rozpočet (počet preklikov/objednávok, max. obrat/náklady),
 • zmena vzhľadu formuláru pre editáciu/pridanie stratégie s cieľom sprehľadnenia celej stránky,
 • vylepšené HTML exporty produktov –⁠ pridané náhľadové obrázky, aktívne prekliky adries atd.,
 • konkurencia –⁠ pridaná možnosť zrovania konkurenta s mojim e-shopom,
 • oprava vyhľadávania konkurencie –⁠ hľadanie podľa identifikátoru e-shopu teraz nerozlišuje veľkosť písmen.

Zistiť viac

2020-01.20 #7.0.0

 • Nová funkcia –⁠ možnosť použitia uložených filtrov ako výber produktov pre biddingové stratégie,
 • nová stránka Stratégie –⁠ zoznam stratégií si vyslúžil vlastnú stránku s ľahkým redesignom,
 • zmena vzhľadu hlavnej stránky –⁠ namiesto zoznamu stratégií sme pridali nové grafy s prehľadmi o vašom sortimente,
 • menšie zmeny a opravy naprieč celou aplikáciou.

Zistiť viac

2019-12-04 #6.10.1

 • Opravný release –⁠ chyby pri aplikácii pravidiel a filtrovaní produktov “od-do”.

2019-11-26 #6.10.0

 • Nové možnosti v nastavení stratégií –⁠ “Nebiddovať, kde som na top pozícii s Heureka košíkom” a “Maximálne CPC z ceny produktu”,po novom sa aplikácia nesnaží meniť CPC, ak e-shop stratí Overené zákazníkmi,
 • nové upozronenie –⁠ v najbližšej dobe dôjde kredit. V nastavení projektu je možné nastaviť si, koľko dní pred vyčerpaním kreditu vás má upozorniť,
 • nový prehľad uložených produktových filtrov s možnosťou importu a exportu,
 • migrácia aplikácie do Kubernetes.

2019-11-13 #6.9.1

 • Rozšírené naformátovanie HTML exportov,
 • oprava chyby s filtrovaním produktov.

2019-11-07 #6.9.0

 • Nový vzhľad stránky Reporty,
 • po novom si môžete vybrať u všetkých exportov, v akom formáte ich chcete stiahnuť (okrem aktuálneho CSV sme pridali tiež XLS a HTML),
 • filtrovanie na stránke Produkty po novom mení aj URL stránky,
 • na stránke Produkty môžete po novom exportovať iba dáta konkurentov. Do tohto exportu sa zahrnú všetky sledované e-shopy.

2019-10-16 #6.8.0

 • Novinka –⁠ je možné všetky chybové správy, ktoré sa zobrazujú na hlavnej stránke, uplne skryť cez zatváracie tlačidlo a prípadne kompletne zrušiť kontrolu opakujúceho sa problému (tzn. aj zasielanie e-mailových notifikácií),
 • na stránke Nastavenie je nové tlačidlo “Nastaviť všetky notifikácie”, kde je kompletný prehľad všetkých upozornení, ktoré aplikácia zobrazuje, vrátane možnosti ich vypnúť či skryť,
 • implementácia technológie WebSocket –⁠ automatická aktualizácia dát na frontende bez nutnosti obnovovať stránku.

2019-10-02 #6.7.0

 • Nová možnosť nastavenia stratégie –⁠ opakované automatické spustenie/pozastavenie stratégie,
 • na stránke Nastavenie, v prípade projektov na Zboží.cz, je po novom nové tlačítko pre otestovanie zadaných prístupových údajov do API,
 • nový filter na stránke Udalosti –⁠ “Zobrazené v grafe”.

2019-09-25 #6.6.0

 • Nová možnosť v nastavení stratégie –⁠ Testovacia stratégia,
 • redesign formulárových políčok pre zadávanie dátumov,
 • nové upozornenie v prípade, že je v administrácii Heureky nastavený iný feed, ako je ten výstupný z Mergada,
 • nové upozornenie v prípade, že nikto nesťahuje výstupný feed,
 • úprava cenníku preklikov na Zboží.cz.

2019-09-09 #6.5.0

 • Nová stránka s detailom konkurenta s podrobnými informáciami, vrátane vývoja v čase u sledovaných e-shopov.

2019-08-14 #6.4.0

 • Nový prehľadový filter  –⁠ TOP produkty kategórie,
 • na hlavnej strane je po novom možnosť zoradiť tabuľku so stratégiami podľa jednotlivých stĺpcov,
 • pridali sme možnosť automatického zasielania exportov na e-mail s nastaviteľnou periodicitou.

2019-07-17 #6.3.0

 • Pridané sledovanie u vlastných diagnostík –⁠ možnosť automaticky vytvoriť Udalosť (vrátane zasielania notifikačného e-mailu) pri poklese počtu produktov nad/pod nastavený limit,
 • ľahký redesign úvodnej stránky,
 • pridaný export konkurencie do CSV a PDF,
 • možnosť vytvoriť statický CSV export –⁠ ten následne funguje na vytvorenej URL adrese neobmedzenú dobu.

2019-07-17 #6.2.0

 • Nová stránka Konkurencia a prehľad konkurenčných ponúk v zozname produktov,
 • zrýchlenie aplikovanie pravidiel,
 • menšie úpravy vo vyhľadávaní produktov (napr. nerozlišovanie veľkosti písmen v našepkávači).

2019-05-19 #6.1.0

 • Vyhľadávanie produktov –⁠ pridaná možnosť pokročilého vyhľadávania pomocou dotazu,
 • možnosť párovania štatistík z Google Analytics podľa ITEM_ID namiesto vstupnej stránky,
 • nový diagnostický boxík v detaile stratégie.

2019-04-12 #6.0.0

 • Prechod na nové Zboží.cz API,
 • prehľad TOP produktov v detaile stratégie,
 • po novom meníme URL pri prechode aplikáciou, takže môžete napríklad posielať odkazy vašim klientom a Bidding Fox sa otvorí na správnej stránke,
 • vyhľadávanie produktov –⁠ možnosť zadať viac hodnôt do fulltextových políčok (správajú sa ako logické ALEBO).

2019-04-04 #5.12.0

 • Nový validátor v diagnostike –⁠ V biddingu ale bez prekliku,
 • nová sekcia na stránke Nastavenie –⁠ Prehľad sledovaných udalostí.

2019-03-20 #5.10.0

 • Nové validátory v diagnostike –⁠ Vypadnutie z biddingu, Súťaženie s iným automatom, Zmena CPC za Bidding Foxom, Podvodné kliky,
 • validácia Zboží.cz API tokenu.

2019-03-05 #5.9.0

 • Udalosti –⁠ možnosť automatického zasielania notifikácií na e-mail,
 • Udalosti –⁠ prečítané/neprečítané, možnosť označiť všetky ako prečítané, odznak s počtom neprečítaných udalostí v hlavnom menu.

2019-02-20 #5.8.0

 • Možnosť zmeny boxíkov, ktoré sa zobrazujú na úvodnej stránke Diagnostík a poradia u vlastných diagnostík,
 • automatické vytváranie udalosti pri release nových verzií Mergada,
 • príprava na nové Zboží.cz API.

2019-02-06 #5.7.0

 • Nápoveda k správnemu nastaveniu Google Analytics v sprievodcovi prvým spustením,
 • možnosť sledovať diagnostiky –⁠ automatické vytvorenie Udalosti pri zmene hodnoty nad/pod nastavený limit,
 • upozornenie pri produktoch, ktoré nie sú biddované kvôli nastaveniu “Nebiddovať položky do 5. miesta podľa ceny”.

2019-01-16 #5.6.0

 • Nový “Stroj času” na stránke Diagnostika –⁠ možnosť zobraziť záznamy z minulosti,
 • nová sekcia diagnostiky –⁠ Validátory,
 • kontrola, či je CPC element na výstupe skrytý,
 • automatické vytvorenie udalostí pri zmene biddovacej stratégie,
 • možnosť zobraziť udalosť v grafoch naprieč celou aplikáciou.

2019-01-09 #5.5.0

 • Rozšírenie CSV exportu produktov o štatistiky a ďalšie informácie,
 • možnosť zmeniť obdobie, za ktoré sa zobrazujú dáta v grafoch na hlavnej stránke,
 • možnosť zmazania, resp. editácie štítkov u Udalostí,
 • nový produktový filter –⁠ produkty, ktoré sú mimo bidding kvôli vysokej cene oproti ostatným.

2018-11-28 #5.4.0

 • Nasadenie PHPStan na backende,
 • nová stránka Udalosti –⁠ projektový denník s možnosťou zaznamenávania všetkých dôležitých míľnikov.

2018-10-31 #5.3.0

 • Reporty  – ⁠možnosť zasielania týždenných, 14 denných alebo mesačných reportov,
 • možnosť zasielania porovnávacích reportov.

2018-10-15 #5.2.0

 • Možnosť hromadnej úpravy stratégií,
 • nová možnosť nastavenia stratégie – u Zboží.cz nastavenie koeficientu pre výpočet MAX_CPC_SEARCH.

2018-10-03 #5.1.0

 • Zrýchlenie biddovacích pravidiel,
 • detail stratégie –  graf s prehľadom, koľko produktov splňuje cieľ stratégie,
 • nápoveda pri produktoch, ktoré nespĺňajú cieľ stratégie,
 • možnosť nastavenia spätnej fakturácie v nastavení projektu.

2018-09-17 #5.0.0

 • Pridaná podpora Zboží.cz.

2018-08-23 #4.10.0

 • Ku grafom pribudla možnosť stiahnuť do PNG obrázku,
 • preklikávateľné riadky v prehľade na stránke Diagnostika,
 • do CSV exportu produktov pridaný stĺpec s popularitou,
 • okno s možnosťou prihlásenia do newsletteru.

2018-08-08 #4.9.0

 • Pridané grafy s historickým priebehom niektorých diagnostík,
 • možnosť roztiahnuť jednotlivé sekcie na stránke Diagnostika,
 • diagnostika Popularita produktov – možnosť exportu do CSV a tectové zhrnutie,
 • na hlavnej stránke pridané grafy s vývojom počtu produktov v čase.

2018-07-23 #4.8.0

 • Zrýchlenie aplikácie pravidiel na strane BF,
 • nová diagnostika  – Popularita produktov,
 • pridaný príznak, že produkt má nastavený manuálny bidding, prípadne max. CPC,
 • histogramy hodnôt v produktových filtroch.

2018-07-09 #4.7.0

 • Update backendu na Laravel 5.6,
 • zobrazovať štatistiky za posledných 30 dní na zozname produktov a možnosť filtrovať podľa 30 denných štatistík,
 • histogram najčastejších dostupností vo feede na stránke editácie stratégie,
 • diagnostika – doplnené tipy čo robiť s nájdenými problémami,
 • vlastné diagnostiky – z uložených filtrov je možné vytvoriť vlastnú diagnostiku.

2018-06-19 #4.6.0

 • Možnosť porovnávania období na stránke Reporty,
 • možnosť automatického zasielania reportov na mail,
 • možnosť vloženia vlastného loga do hlavičky reportov.

2018-05-31 #4.5.0

 • Nová možnosť nastavenia stratégií – automatické spustenie a zastavenie stratégie,
 • orezávanie UTM parametrov v párovaní štatistík z Google Analytics,
 • hromadné uloženie manuálnych zmien biddingu.

2018-05-16 #4.4.0

 • Manuálne nastavenie biddingu a max. CPC,
 • nová stránka Reporty,
 • okno s vybranými novinkami po vydaní novej verzie,
 • nový vzhľad widgetu,
 • prerobené stratégie – nové cielenie iba na pozíciu s možnosťou nastaviť max. PNO a CPC u všetkých stratégií,
 • nová možnosť nastavenia stratégie – Neznižovať CPC po dosiahnutí cieľa.

2018-04-11 #4.3.0

 • Nová možnosť nastavenia – zasielanie notifikácií na e-mail,
 • nová možnosť nastavenia – upozornenie na dochádzajúci kredit,
 • po novom zobrazujeme v aplikácii dáta z produktového feedu ako napr. výrobca, EAN apod.

2018-03-27 #4.2.0

 • Prerobené CSV exporty,
 • možnosť uloženia vlastného produktového filtru.

2018-03-20 #4.1.0

 • Nová diagnostika – odpárovaný produkt,
 • možnosť uloženia produktového filtru.

2018-02-08 #4.0.0

 • Nasadenie ElasticSearch ako druhú databázu,
 • možnosť voľby zdroja pre prekliky a konverzie,
 • nové produktové filtre – Spustený PPC režim, Heureka URL kategória, ITEM_ID a Mergado ID,
 • code splitting – rýchlejšie načítanie frontendu aplikácie,
 • sprievodca prvým zapnutím.

2017-12-08 #3.6.0

Pridané

 • Stránka Nastavenie – nastavenie zdroju obratu, nákladov a e-mailu pre zasielanie upozornení.

Upravené

 • Stránka Detail produktu – nové informácie a rozdelenie do prehľadnejších oddielov.

2017-12-06 #3.5.0

Upravené

 • Stránka diagnostika – nové informácie Varovanie a Doporučenie, rozdelenie do prehľadnejších oddielov.

2017-11-19

Pridané

 • Stránka Detail produktu – zobrazenie, prečo nie je produkt nabiddovaný,
 • redesign rozhrania,
 • častejšie získavanie zdrojových dát,
 • častejšia aktualizácia CPC.

Upravené

 • Stránka Produkty – pridané nové zdroje dát a filtre.

2017-08-17

Pridané

 • Stránka Detail produktu

Upravené

 • Stránka Editácia nastavení - pridaný výpis ďalších nastavení

2017-07-25

Upravené

 • Hlavná stránka - pridaný zoznam nastavení

Odstránené

 • Stránka Nastavenie

2017-07-11

Upravené

 • Stránka Produkty - výpis do tabuľky, filtrovanie, radenie a vyhľadávanie

2017-06-29

Upravené

 • Vytváranie a editácia nastavení - z dvoch krokov je teraz všetko na jednej strane

2017-06-23

Upravené

 • Diagnostika - Zobrazenie počtu nespárovaných produktov

2017-06-22

Upravené

 • UI - prevedené na MUK
 • Zobrazenie vysvetlenia pri neaktívnych grafoch v diagnostike

Pridané

 • Možnosť nastaviť počiatočný bidding pri vytváraní nastavení
 • Potvrdenie pred zmazaním nastavení

2017-06-13

Upravené

 • Algoritmus biddovania
 • Graf na hlavnej strane
 • Graf v diagnostike

Pridané

 • Graf vývoja biddingu pri jednotlivých produktoch
 • Stĺpec "Setting" do CSV exportu

2017-02-10

Upravené

 • Stránkovanie na stránke produkty (prvý / posledný)
 • (CZ) Preložený názov výberov všetkých produktov: Všetky produkty -> Všechny produkty
 • Odstránené zbytočné voľby v stratégii TOP
 • Ďalšie úpravy na pozadí pre lepšie udržovanie

Pridané

 • Počet produktov vo výberoch na stránke nastavenie

 

2016-10-19

Pridané

 • Nápoveda

Zmenené

 • Upravené drobnosti v rozhraní
 • Maximálne CPC pre Heureka.sk = 4 €

2016-10-05

Pridané

 • Notifikácie v rozhraní Mergada pri
  • nízkom kredite
  • strate certifikátu Overené zákazníkmi
  • problémoch prepojenia s Heurekou alebo Google Analytics
  • problémoch so štatistickými dátami z Heureky
 • Pri editácii nastavení sa prednostne zobrazujú už používané výbery.

Zmenené

 • Upravený biddingový krok

2016-09-21

Pridané

 • Nové stratégie
  • držať ponuku ako prvú
  • udržovať pozíciu ponuky na 3. až 4. biddovanej pozícii
 • Ďalšie drobné UI vylepšenia.

Zmenené

 • Nastavenie rozdelené do dvoch krokov namiesto jedného dlhého formulára.

2016-09-07

Pridané

 • Nová stránka s výpisom ovplyvnených produktov s novým formátom výpisu.
 • Nové menu pre ľahšiu navigáciu medzi stranami aplikácie.
 • Nastavenie DPH pre produkty vo výberoch. Pre ČR i SK.
 • Vyriešený problém s Pop-up oknami.
 • Ďalšie drobné UI vylepšenia.

Zmenené

 • Z hlavnej strany odstranený zoznam ovplyvnených produktov. Výpis produktov sme presunuli na samostatnú stránku.

Odstranené

 • Z diagramu na hlavnej strane už nevedie preklik na stránku diagnostiky. Odkaz nájdete po novom v menu.

2016-08-24

Pridané

 • Nové nastavenia
  • PNO - nastavte si aký podiel nákladov na obrate je pre vás únosný.
  • Ako naložiť s produktmi, ktoré prekročia PNO? Pokiaľ zvolíte skryť. Skryjú sa do konca aktuálneho mesiaca a v novom sa zase budú inzerovať.
  • Do Google Analytics posielate tržby s DPH alebo bez?
  • Nebrať ohľad na cenu konkurencie.
  • Nebiddovať ponuky, kde sme do 5. miesta podľa ceny. Taká ponuka je rovno vidieť. Nie je potrebné rozklikávať "Ďalšie ponuky obchodov".

2016-08-11

Pridané

 • Exporty do CSV v diagnostiky a na hlavnej strane
 • Výbery do Mergada pre jednotlivé problémy z diagnostiky

2016-07-27

Pridané

 • Diagnostika prečo nie sú produkty biddované
 • Možnosť viac nastavení pre rôzne výbery

Upravené

 • Zmena grafu v prehľade na hlavnej strane aplikácie z výsečového grafu na Vennov diagram

2016-07-14

Pridané

 • prvá verzia biddingového automatu
 • nastavenie maximálnej ceny prekliku (HEUREKA_CPC)
 • nastavenie maximálnej dodacej doby (DELIVERY_DATE) pre bidding

Zo života biddingového automatu

Release 7.15.0
Využite možnosti nastavenia MAX_CPC_SEARCH u nespárovaných produktov a majte prehľad o štatistikách z vyhľadávania na Zboží.cz. Tento úkon využijú odborníci aj začiatočníci v inzercii na druhom najpopulárnejšom porovnávači v Českej republike. V novom release sme okrem tejto vychytávky predstavili aj niekoľko ďalších. Prečítajte si, v čom vám budú užitočné.
Biddovanie minimom
Používate Bidding Fox, máte nastavenú stratégiu a aj tak v produktoch vidíte nižšiu cenu za preklik ako ste čakali? V dnešnom článku si predstavíme niekoľko možností, kedy aplikácia bidduje minimom kategórie. Vysvetlíme si, v akých prípadoch k tomu dochádza, kde zistíte skutočnú cenu za preklik a kedy sa vám biddovanie minimom bude hodiť.
Exporty v Bidding Foxe
V tomto článku vám predstavíme jednotlivé typy exportov. Záleží len na vás, aké informácie sú vo vašom prípade dôležité a čo chcete pravidelne sledovať. Všetko si nastavíte podľa svojich predstáv. Exporty využijete na prácu s dátami, pri reportingu, ale aj na prezentáciu výsledkov svojim klientom.

Prihláste sa k odberu noviniek

Neutečú vám tie najzásadnejšie novinky z aplikácie Bidding Fox a z porovnávačov tovaru.