Nachádzate sa tu

Bidding Fox Changelog

Všetky dôležité zmeny v aplikácii Bidding Fox budeme stručne predstavovať tu. Podrobnejšiu variantu nájdete na adrese https://forum.mergado.cz/t/ze-zivota-lisaka-bidding-fox-live/62.

2021-08-04 #7.10.0

 • Nové možnosti nastavenia – nastaviteľné hranice pri možnostiach „Nebiddovať veľmi lacné produkty“ (pozície podľa ceny) a „Nebiddovať drahšie produkty“ (v % oproti najlacnejšej ponuke na karte) v nastavení stratégie
 • Na stránke Produkty je po novom možné rýchlo vyhľadávať tiež pomocou klávesovej skratky CTRL+Enter
 • Na stránke Konkurencia pribudla samostatná tabuľka iba so sledovanými konkurentmi (aj takými, s ktorými už nemáte spoločné produkty)

2021-06-30 #7.9.0

 • Nové funkcie – možnosť nastavenia biddovania vždy minimom kategórie podľa cenníku Heureky
 • Nové vylepšenie – v pokročilom vyhľadávaní na stránke Produkty pribudla skupina „Všetko“, ktorá zobrazí všetky filtre, ktoré je možné použiť
 • Nový produktový filter „Iba produkty s variantami“
 • Na stránke Stratégie je po novom možné ľubovoľne skrývať/ zobrazovať jednotlivé linky v grafe výkonu stratégií
 • V nastavení Upozornení sa teraz zobrazujú iba relevantné chybové hlášky podľa typu projektu

Zistiť viac

2021-06-09 #7.8.0

 • Nové vylepšenie – správy o problémoch na úvodnej strane aplikácie po novom zoskupujeme do skupín a zobrazujeme iba tu prvú, najdôležitejšiu. Ostatné upozornenia sa dajú zobraziť kliknutím na tlačítko „Zobraziť ďalšie“
 • Oprava chyby – v Udalostiach sme opravili problém, kedy sa neukladal popis s detailnými informáciami o „Problémoch v napojení“

2021-04-28 #7.7.0

 • Nová funkcia - možnosť preuloženia produktového filtru, editácia mena alebo vyradenie produktu z filtru,
 • filter "Vyradiť produkt" umožňuje zadať ITEM_ID alebo Mergado ID produktu (alebo produktov), ktoré nemajú byť obsiahnuté v aktuálnom filtri,
 • úprava doagnostiky "Malý počet eshopov" podľa nových podmienok Heureky,
 • oprava - ak bol použitý filter s nulovou hodnotou, nebol zahrnutý do aktívnych filtrov,
 • oprava - na stránke Diagnostika sa defaultne chybne zobrazovali dáta z predchádzajúceho dňa.

Zistiť viac

2021-03-09 #7.6.0

 • Detail stratégie - pri Mergado výberoch po novom ukazujeme ikonu, či ide o výber zo vstupných alebo výstupných dát,
 • v detaile stratégie po novom zobrazujeme informáciu o zaškrtnutej voľbe "Neznižovať CPC po dosiahnutí cieľa",
 • na prehľad produktov sme pridali rýchlu informáciu o dostupnosti priamo k názvu produktu,
 • pre lepší prehľad sme pridali do detailu stratégie informáciu o tom, kedy bola stratégia vytvorená a ako dlho beží,
 • oprava - ak stratégia využíva nastavenie max. CPC z ceny produktu, tak sa po novom nemôže stať, že budeme biddovať vyšším CPC, než je maximálne povolenie na porovnávači.

Zistiť viac

2021-01-20 #7.5.0

 • Pridali sme nové vyskakovacie okno s upozornením v prípade, že nemáte žiadne aktívne biddovacie stratégie,
 • nové produktové filtre - produkty, ktoré sú nabiddované minimálnym CPC, hodnotenie produktu, počet hodnotení a počet recenzií produktu na Heureke,
 • uložené filtre, ktoré sú naviac nastavené v ľubovolnej biddovacej stratégii, sú zvýraznené informačnou hláškou,
 • detail stratégie - uložený filter v detaile stratégie je možné prekliknúť priamo na stránku Produkty,
 • titulky okna v aplikácii prepisujeme tiež do Mergada.

Zistiť viac

2021-01-06 #7.4.0

 • Upravená stránka s nastavením projektu - notifikácie a upozornenia získali vlastnú podstránku,
 • celý systém notifikácií prešiel prepísaním, takže by už nemali chodiť tak často "falošné" upozornenia o problémoch, ktoré nemajú reálny vplyv na funkčnosť aplikácie,
 • zľahka upravený formulár pre pridanie/úpravu stratégie, ktorý by mal byť intuitívnejší a prehľadnejší,
 • v nastavení stratégie je možné nevyplniť (nastaviť prázdne) max. PNO, ak nechcete pri biddingu sledovať túto metriku,
 • pre slovenských užívateľov BF sme pripravili SK mutáciu newsletteru.

Zistiť viac

2020-10-29 #7.3.0

 • Možnosť zvoliť si dáta (stĺpce) v exporte produktov. Defaultne sa exportuje všetko,
 • rýchle hľadanie a uloženie filtrov –⁠ šípka s uloženými filtrami a možnosť uložiť aktuálny filter (vedľa tlačidla hľadať),
 • pridané filtrovanie, hromadné akcie = mazanie a export iba vybraných filtrov + export/import všetkých filtrov.

Zistiť viac

2020-04-08 #7.2.0

 • Nové filtre produktov –⁠ rozšírili sme možnosť filtrovania podľa ponuky konkurentov,
 • upravený rýchla editácia stratégie - pridané max. CPC v % a oprava spracovania chýb vo formulári,
 • detail stratégie –⁠ sprehľadnený výpis nastavenia stratégie,
 • exporty –⁠ informačná hláška o dokončení exportu sa po novom zobrazuje iba užívateľovi, ktorý export vytvoril,
 • výpis stratégií –⁠ nová možnosť prekliknúť sa z metrík stratégie priamo na odpovedajúce produkty, zoradené podľa zvolenej metriky,
 • nastavenie projektu –⁠ nová možnosť nastavenia východzej hodnoty DPH, ktorá sa automaticky predvybere pri tvorbe novej stratégie.

Zistiť viac

2020-02-05 #7.1.0

 • Nová funkcia –⁠ možnosť nastaviť k stratégii jej rozpočet (počet preklikov/objednávok, max. obrat/náklady),
 • zmena vzhľadu formuláru pre editáciu/pridanie stratégie s cieľom sprehľadnenia celej stránky,
 • vylepšené HTML exporty produktov –⁠ pridané náhľadové obrázky, aktívne prekliky adries atd.,
 • konkurencia –⁠ pridaná možnosť zrovania konkurenta s mojim e-shopom,
 • oprava vyhľadávania konkurencie –⁠ hľadanie podľa identifikátoru e-shopu teraz nerozlišuje veľkosť písmen.

Zistiť viac

2020-01.20 #7.0.0

 • Nová funkcia –⁠ možnosť použitia uložených filtrov ako výber produktov pre biddingové stratégie,
 • nová stránka Stratégie –⁠ zoznam stratégií si vyslúžil vlastnú stránku s ľahkým redesignom,
 • zmena vzhľadu hlavnej stránky –⁠ namiesto zoznamu stratégií sme pridali nové grafy s prehľadmi o vašom sortimente,
 • menšie zmeny a opravy naprieč celou aplikáciou.

Zistiť viac

2019-12-04 #6.10.1

 • Opravný release –⁠ chyby pri aplikácii pravidiel a filtrovaní produktov “od-do”.

2019-11-26 #6.10.0

 • Nové možnosti v nastavení stratégií –⁠ “Nebiddovať, kde som na top pozícii s Heureka košíkom” a “Maximálne CPC z ceny produktu”,po novom sa aplikácia nesnaží meniť CPC, ak e-shop stratí Overené zákazníkmi,
 • nové upozronenie –⁠ v najbližšej dobe dôjde kredit. V nastavení projektu je možné nastaviť si, koľko dní pred vyčerpaním kreditu vás má upozorniť,
 • nový prehľad uložených produktových filtrov s možnosťou importu a exportu,
 • migrácia aplikácie do Kubernetes.

2019-11-13 #6.9.1

 • Rozšírené naformátovanie HTML exportov,
 • oprava chyby s filtrovaním produktov.

2019-11-07 #6.9.0

 • Nový vzhľad stránky Reporty,
 • po novom si môžete vybrať u všetkých exportov, v akom formáte ich chcete stiahnuť (okrem aktuálneho CSV sme pridali tiež XLS a HTML),
 • filtrovanie na stránke Produkty po novom mení aj URL stránky,
 • na stránke Produkty môžete po novom exportovať iba dáta konkurentov. Do tohto exportu sa zahrnú všetky sledované e-shopy.

2019-10-16 #6.8.0

 • Novinka –⁠ je možné všetky chybové správy, ktoré sa zobrazujú na hlavnej stránke, uplne skryť cez zatváracie tlačidlo a prípadne kompletne zrušiť kontrolu opakujúceho sa problému (tzn. aj zasielanie e-mailových notifikácií),
 • na stránke Nastavenie je nové tlačidlo “Nastaviť všetky notifikácie”, kde je kompletný prehľad všetkých upozornení, ktoré aplikácia zobrazuje, vrátane možnosti ich vypnúť či skryť,
 • implementácia technológie WebSocket –⁠ automatická aktualizácia dát na frontende bez nutnosti obnovovať stránku.

2019-10-02 #6.7.0

 • Nová možnosť nastavenia stratégie –⁠ opakované automatické spustenie/pozastavenie stratégie,
 • na stránke Nastavenie, v prípade projektov na Zboží.cz, je po novom nové tlačítko pre otestovanie zadaných prístupových údajov do API,
 • nový filter na stránke Udalosti –⁠ “Zobrazené v grafe”.

2019-09-25 #6.6.0

 • Nová možnosť v nastavení stratégie –⁠ Testovacia stratégia,
 • redesign formulárových políčok pre zadávanie dátumov,
 • nové upozornenie v prípade, že je v administrácii Heureky nastavený iný feed, ako je ten výstupný z Mergada,
 • nové upozornenie v prípade, že nikto nesťahuje výstupný feed,
 • úprava cenníku preklikov na Zboží.cz.

2019-09-09 #6.5.0

 • Nová stránka s detailom konkurenta s podrobnými informáciami, vrátane vývoja v čase u sledovaných e-shopov.

2019-08-14 #6.4.0

 • Nový prehľadový filter  –⁠ TOP produkty kategórie,
 • na hlavnej strane je po novom možnosť zoradiť tabuľku so stratégiami podľa jednotlivých stĺpcov,
 • pridali sme možnosť automatického zasielania exportov na e-mail s nastaviteľnou periodicitou.

2019-07-17 #6.3.0

 • Pridané sledovanie u vlastných diagnostík –⁠ možnosť automaticky vytvoriť Udalosť (vrátane zasielania notifikačného e-mailu) pri poklese počtu produktov nad/pod nastavený limit,
 • ľahký redesign úvodnej stránky,
 • pridaný export konkurencie do CSV a PDF,
 • možnosť vytvoriť statický CSV export –⁠ ten následne funguje na vytvorenej URL adrese neobmedzenú dobu.

2019-07-17 #6.2.0

 • Nová stránka Konkurencia a prehľad konkurenčných ponúk v zozname produktov,
 • zrýchlenie aplikovanie pravidiel,
 • menšie úpravy vo vyhľadávaní produktov (napr. nerozlišovanie veľkosti písmen v našepkávači).

2019-05-19 #6.1.0

 • Vyhľadávanie produktov –⁠ pridaná možnosť pokročilého vyhľadávania pomocou dotazu,
 • možnosť párovania štatistík z Google Analytics podľa ITEM_ID namiesto vstupnej stránky,
 • nový diagnostický boxík v detaile stratégie.

2019-04-12 #6.0.0

 • Prechod na nové Zboží.cz API,
 • prehľad TOP produktov v detaile stratégie,
 • po novom meníme URL pri prechode aplikáciou, takže môžete napríklad posielať odkazy vašim klientom a Bidding Fox sa otvorí na správnej stránke,
 • vyhľadávanie produktov –⁠ možnosť zadať viac hodnôt do fulltextových políčok (správajú sa ako logické ALEBO).

2019-04-04 #5.12.0

 • Nový validátor v diagnostike –⁠ V biddingu ale bez prekliku,
 • nová sekcia na stránke Nastavenie –⁠ Prehľad sledovaných udalostí.

2019-03-20 #5.10.0

 • Nové validátory v diagnostike –⁠ Vypadnutie z biddingu, Súťaženie s iným automatom, Zmena CPC za Bidding Foxom, Podvodné kliky,
 • validácia Zboží.cz API tokenu.

2019-03-05 #5.9.0

 • Udalosti –⁠ možnosť automatického zasielania notifikácií na e-mail,
 • Udalosti –⁠ prečítané/neprečítané, možnosť označiť všetky ako prečítané, odznak s počtom neprečítaných udalostí v hlavnom menu.

2019-02-20 #5.8.0

 • Možnosť zmeny boxíkov, ktoré sa zobrazujú na úvodnej stránke Diagnostík a poradia u vlastných diagnostík,
 • automatické vytváranie udalosti pri release nových verzií Mergada,
 • príprava na nové Zboží.cz API.

2019-02-06 #5.7.0

 • Nápoveda k správnemu nastaveniu Google Analytics v sprievodcovi prvým spustením,
 • možnosť sledovať diagnostiky –⁠ automatické vytvorenie Udalosti pri zmene hodnoty nad/pod nastavený limit,
 • upozornenie pri produktoch, ktoré nie sú biddované kvôli nastaveniu “Nebiddovať položky do 5. miesta podľa ceny”.

2019-01-16 #5.6.0

 • Nový “Stroj času” na stránke Diagnostika –⁠ možnosť zobraziť záznamy z minulosti,
 • nová sekcia diagnostiky –⁠ Validátory,
 • kontrola, či je CPC element na výstupe skrytý,
 • automatické vytvorenie udalostí pri zmene biddovacej stratégie,
 • možnosť zobraziť udalosť v grafoch naprieč celou aplikáciou.

2019-01-09 #5.5.0

 • Rozšírenie CSV exportu produktov o štatistiky a ďalšie informácie,
 • možnosť zmeniť obdobie, za ktoré sa zobrazujú dáta v grafoch na hlavnej stránke,
 • možnosť zmazania, resp. editácie štítkov u Udalostí,
 • nový produktový filter –⁠ produkty, ktoré sú mimo bidding kvôli vysokej cene oproti ostatným.

2018-11-28 #5.4.0

 • Nasadenie PHPStan na backende,
 • nová stránka Udalosti –⁠ projektový denník s možnosťou zaznamenávania všetkých dôležitých míľnikov.

2018-10-31 #5.3.0

 • Reporty  – ⁠možnosť zasielania týždenných, 14 denných alebo mesačných reportov,
 • možnosť zasielania porovnávacích reportov.

2018-10-15 #5.2.0

 • Možnosť hromadnej úpravy stratégií,
 • nová možnosť nastavenia stratégie – u Zboží.cz nastavenie koeficientu pre výpočet MAX_CPC_SEARCH.

2018-10-03 #5.1.0

 • Zrýchlenie biddovacích pravidiel,
 • detail stratégie –  graf s prehľadom, koľko produktov splňuje cieľ stratégie,
 • nápoveda pri produktoch, ktoré nespĺňajú cieľ stratégie,
 • možnosť nastavenia spätnej fakturácie v nastavení projektu.

2018-09-17 #5.0.0

 • Pridaná podpora Zboží.cz.

2018-08-23 #4.10.0

 • Ku grafom pribudla možnosť stiahnuť do PNG obrázku,
 • preklikávateľné riadky v prehľade na stránke Diagnostika,
 • do CSV exportu produktov pridaný stĺpec s popularitou,
 • okno s možnosťou prihlásenia do newsletteru.

2018-08-08 #4.9.0

 • Pridané grafy s historickým priebehom niektorých diagnostík,
 • možnosť roztiahnuť jednotlivé sekcie na stránke Diagnostika,
 • diagnostika Popularita produktov – možnosť exportu do CSV a tectové zhrnutie,
 • na hlavnej stránke pridané grafy s vývojom počtu produktov v čase.

2018-07-23 #4.8.0

 • Zrýchlenie aplikácie pravidiel na strane BF,
 • nová diagnostika  – Popularita produktov,
 • pridaný príznak, že produkt má nastavený manuálny bidding, prípadne max. CPC,
 • histogramy hodnôt v produktových filtroch.

2018-07-09 #4.7.0

 • Update backendu na Laravel 5.6,
 • zobrazovať štatistiky za posledných 30 dní na zozname produktov a možnosť filtrovať podľa 30 denných štatistík,
 • histogram najčastejších dostupností vo feede na stránke editácie stratégie,
 • diagnostika – doplnené tipy čo robiť s nájdenými problémami,
 • vlastné diagnostiky – z uložených filtrov je možné vytvoriť vlastnú diagnostiku.

2018-06-19 #4.6.0

 • Možnosť porovnávania období na stránke Reporty,
 • možnosť automatického zasielania reportov na mail,
 • možnosť vloženia vlastného loga do hlavičky reportov.

2018-05-31 #4.5.0

 • Nová možnosť nastavenia stratégií – automatické spustenie a zastavenie stratégie,
 • orezávanie UTM parametrov v párovaní štatistík z Google Analytics,
 • hromadné uloženie manuálnych zmien biddingu.

2018-05-16 #4.4.0

 • Manuálne nastavenie biddingu a max. CPC,
 • nová stránka Reporty,
 • okno s vybranými novinkami po vydaní novej verzie,
 • nový vzhľad widgetu,
 • prerobené stratégie – nové cielenie iba na pozíciu s možnosťou nastaviť max. PNO a CPC u všetkých stratégií,
 • nová možnosť nastavenia stratégie – Neznižovať CPC po dosiahnutí cieľa.

2018-04-11 #4.3.0

 • Nová možnosť nastavenia – zasielanie notifikácií na e-mail,
 • nová možnosť nastavenia – upozornenie na dochádzajúci kredit,
 • po novom zobrazujeme v aplikácii dáta z produktového feedu ako napr. výrobca, EAN apod.

2018-03-27 #4.2.0

 • Prerobené CSV exporty,
 • možnosť uloženia vlastného produktového filtru.

2018-03-20 #4.1.0

 • Nová diagnostika – odpárovaný produkt,
 • možnosť uloženia produktového filtru.

2018-02-08 #4.0.0

 • Nasadenie ElasticSearch ako druhú databázu,
 • možnosť voľby zdroja pre prekliky a konverzie,
 • nové produktové filtre – Spustený PPC režim, Heureka URL kategória, ITEM_ID a Mergado ID,
 • code splitting – rýchlejšie načítanie frontendu aplikácie,
 • sprievodca prvým zapnutím.

2017-12-08 #3.6.0

Pridané

 • Stránka Nastavenie – nastavenie zdroju obratu, nákladov a e-mailu pre zasielanie upozornení.

Upravené

 • Stránka Detail produktu – nové informácie a rozdelenie do prehľadnejších oddielov.

2017-12-06 #3.5.0

Upravené

 • Stránka diagnostika – nové informácie Varovanie a Doporučenie, rozdelenie do prehľadnejších oddielov.

2017-11-19

Pridané

 • Stránka Detail produktu – zobrazenie, prečo nie je produkt nabiddovaný,
 • redesign rozhrania,
 • častejšie získavanie zdrojových dát,
 • častejšia aktualizácia CPC.

Upravené

 • Stránka Produkty – pridané nové zdroje dát a filtre.

2017-08-17

Pridané

 • Stránka Detail produktu

Upravené

 • Stránka Editácia nastavení - pridaný výpis ďalších nastavení

2017-07-25

Upravené

 • Hlavná stránka - pridaný zoznam nastavení

Odstránené

 • Stránka Nastavenie

2017-07-11

Upravené

 • Stránka Produkty - výpis do tabuľky, filtrovanie, radenie a vyhľadávanie

2017-06-29

Upravené

 • Vytváranie a editácia nastavení - z dvoch krokov je teraz všetko na jednej strane

2017-06-23

Upravené

 • Diagnostika - Zobrazenie počtu nespárovaných produktov

2017-06-22

Upravené

 • UI - prevedené na MUK
 • Zobrazenie vysvetlenia pri neaktívnych grafoch v diagnostike

Pridané

 • Možnosť nastaviť počiatočný bidding pri vytváraní nastavení
 • Potvrdenie pred zmazaním nastavení

2017-06-13

Upravené

 • Algoritmus biddovania
 • Graf na hlavnej strane
 • Graf v diagnostike

Pridané

 • Graf vývoja biddingu pri jednotlivých produktoch
 • Stĺpec "Setting" do CSV exportu

2017-02-10

Upravené

 • Stránkovanie na stránke produkty (prvý / posledný)
 • (CZ) Preložený názov výberov všetkých produktov: Všetky produkty -> Všechny produkty
 • Odstránené zbytočné voľby v stratégii TOP
 • Ďalšie úpravy na pozadí pre lepšie udržovanie

Pridané

 • Počet produktov vo výberoch na stránke nastavenie

 

2016-10-19

Pridané

 • Nápoveda

Zmenené

 • Upravené drobnosti v rozhraní
 • Maximálne CPC pre Heureka.sk = 4 €

2016-10-05

Pridané

 • Notifikácie v rozhraní Mergada pri
  • nízkom kredite
  • strate certifikátu Overené zákazníkmi
  • problémoch prepojenia s Heurekou alebo Google Analytics
  • problémoch so štatistickými dátami z Heureky
 • Pri editácii nastavení sa prednostne zobrazujú už používané výbery.

Zmenené

 • Upravený biddingový krok

2016-09-21

Pridané

 • Nové stratégie
  • držať ponuku ako prvú
  • udržovať pozíciu ponuky na 3. až 4. biddovanej pozícii
 • Ďalšie drobné UI vylepšenia.

Zmenené

 • Nastavenie rozdelené do dvoch krokov namiesto jedného dlhého formulára.

2016-09-07

Pridané

 • Nová stránka s výpisom ovplyvnených produktov s novým formátom výpisu.
 • Nové menu pre ľahšiu navigáciu medzi stranami aplikácie.
 • Nastavenie DPH pre produkty vo výberoch. Pre ČR i SK.
 • Vyriešený problém s Pop-up oknami.
 • Ďalšie drobné UI vylepšenia.

Zmenené

 • Z hlavnej strany odstranený zoznam ovplyvnených produktov. Výpis produktov sme presunuli na samostatnú stránku.

Odstranené

 • Z diagramu na hlavnej strane už nevedie preklik na stránku diagnostiky. Odkaz nájdete po novom v menu.

2016-08-24

Pridané

 • Nové nastavenia
  • PNO - nastavte si aký podiel nákladov na obrate je pre vás únosný.
  • Ako naložiť s produktmi, ktoré prekročia PNO? Pokiaľ zvolíte skryť. Skryjú sa do konca aktuálneho mesiaca a v novom sa zase budú inzerovať.
  • Do Google Analytics posielate tržby s DPH alebo bez?
  • Nebrať ohľad na cenu konkurencie.
  • Nebiddovať ponuky, kde sme do 5. miesta podľa ceny. Taká ponuka je rovno vidieť. Nie je potrebné rozklikávať "Ďalšie ponuky obchodov".

2016-08-11

Pridané

 • Exporty do CSV v diagnostiky a na hlavnej strane
 • Výbery do Mergada pre jednotlivé problémy z diagnostiky

2016-07-27

Pridané

 • Diagnostika prečo nie sú produkty biddované
 • Možnosť viac nastavení pre rôzne výbery

Upravené

 • Zmena grafu v prehľade na hlavnej strane aplikácie z výsečového grafu na Vennov diagram

2016-07-14

Pridané

 • prvá verzia biddingového automatu
 • nastavenie maximálnej ceny prekliku (HEUREKA_CPC)
 • nastavenie maximálnej dodacej doby (DELIVERY_DATE) pre bidding

Zo života biddingového automatu

Rozhovor o biddingu
Vianočná sezóna sa nezadržateľne blíži a e-shopy začínajú bojovať o pozornosť svojich zákazníkov. Bidding je jednou z variánt, vďaka ktorej môžu svoje produkty na porovnávačoch tovaru viac...
Bidding Audit
Je to skoro pol roka, čo sme vám predstavili novinku Bidding Audit. Vďaka tomuto nástroju zanalyzujete svoju inzerciu na porovnávačoch tovaru a zistíte, kde sú jej slabé miesta. Odhalí napríklad...
Septembrové novinky v Bidding Foxe, Pricing Foxe a vo svete porovnávačov
Uplynulý mesiac bol naozaj nabitý. V Pricing Foxe sme pre vás spoločne s Ondrejom Hamouzom pripravili prvú prípadovú štúdiu, z ktorej máme veľkú radosť. Priblíži vám využitie Líšky na monitoring...

Prihláste sa k odberu noviniek

Neutečú vám tie najzásadnejšie novinky z aplikácie Bidding Fox a z porovnávačov tovaru.

.