Nachádzate sa tu

Aké prístupy (nie) sú k biddingu vhodné

Efektívnemu nastaveniu biddingu je potrebné venovať istý čas a energiu, aby prinášal očakávané výsledky. Zistite, aké sú časté prístupy k nastavovaniu ceny za preklik a ako korigovať dlhodobo udržateľný bidding.

  1. Ako začať s biddingom na porovnávačoch tovaru
  2. Čo je na Heureke potrebné splniť, aby som mohol biddovať
  3. Prečo sa oplatí biddovať
  4. Zoznámte sa s častými typmi biddingových stratégií
  5. Lišiaci odporúčajú

Ako začať s biddingom na porovnávačoch tovaru

Základom, ktorý je však najdôležitejšou podmienkou k inzercii v platenom (PPC) režime a biddingu je dobitý kredit na porovnávači. Nepravidelné dobíjanie môže spôsobiť v inzercii problémy. Našťastie je možné na porovnávači nastaviť automatické dobíjanie kreditu, čím sa vyvarujete jeho úplnému vyčerpaniu.

S automatickým dohľadom nad kreditom na porovnávačoch vám tiež pomôže nástroj z lišiackej dielne – Bidding Fox Credit.

Ak inzerujete na Heureke vo Free režime, dobitím kreditu sa automaticky prepnete do toho plateného. A hoci na Zboží.cz už po dobití kreditu môžete začať s nastavovaním cien za preklik, na Heureke to nie je tak jednoduché.

Čo je na Heureke potrebné splniť, aby som mohol biddovať

Okrem dobitého kreditu je nevyhnutné získať certifikát Overené zákazníkmi, ktorý existuje v dvoch variantách – modrý a zlatý. Zistite, aký je v nich rozdiel.

Označenie e-shopu certifikárom Overené zákazníkmi na Heureke.
Označenie e-shopu certifikárom Overené zákazníkmi na Heureke.
O tom, ako začať s biddingom a aké faktory ovplyvňujú vašu pozíciu sa dočítate aj v článku na našom blogu.O tom, ako začať s biddingom a aké faktory ovplyvňujú vašu pozíciu sa dočítate aj v článku na našom blogu.

Prečo sa oplatí biddovať

Pred tým, ako sa zákazník rozhodne nakúpiť, prechádza niekoľkými nákupnými fázami. Popisuje to napríklad známy model STDC (See Think Do Care).

Porovnávače tovaru patria do fáze DO, čiže sú vo väčšine prípadov navštevované potenciálnymi zákazníkmi, ktorí už vedia, čo chcú kúpiť. Iba sa zatial nerozhodli u koho, a tak si prišli porovnať podmienky a ceny na porovnávač. Z toho vyplýva, že ak bude vaša ponuka na produktovej karte dostatočne viditeľná, za priateľnú cenu, s krátkou dodacou dobou a prípadne s darčekom k nákupu, pravdepodobnosť nákupu je pomerne vysoká.

Štyri odporúčané ponuky vs. osemdesiattri ponúk podľa ceny.
Štyri odporúčané ponuky vs. osemdesiattri ponúk podľa ceny.

Zoznámte sa s častými typmi biddingových stratégií

Premysleným biddingom môžu vzrásť náklady na inzerciu, ale súčasne (a častokrát mnohonásobne) aj obrat a zisk. Úspech či neúspech sa však odvíja aj od biddingovej stratégie, ktorú e-shop zvolí. Aké sú tie najčastejšie?

Pozvoľná stratégia

Je absolútnym základom, kedy užívateľ bidduje tesne nad minimálnou hodnotou CPC danej kategórie produktov. Stratégia môže poslúžiť začiatočníkom na zoznámenie sa s biddingom. Zistíte napríklad to, kde stačí minimálne zvýšiť cenu prekliku na prebojovanie sa medzi odporúčané ponuky, a kde nie. To vám určite pomôže pri nastavovaní a úprave stratégií v budúcnosti.

U časti sortimentu môže stačiť biddovať tesne nad minimom kategórie, inde však už tento prístup fungovať nemusí a produkty sa tak nedostanú medzi odporúčané ponuky. Záleží od predávaného sortimentu alebo konkurenčného prostredia. Ak ponúkate špecifický sortiment pri nízkom počte konkurentov, prípadne konkurenti nebiddujú vôbec, stratégia môže byť úspešná.

Agresívna stratégia

Podobný typ stratégie využívajú e-shopy, ktoré chcú za každú cenu cieliť na prvé pozície biddingového boxu. Ide o veľmi nákladný prístup, ktorý môže fungovať za predpokladu, že súperíte s malým množstvom konkurentov. Ak sa však na jednej produktovej karte stretne viac takýchto inzerentov, cena za preklik, a teda aj celkové náklady môžu rapídne rásť.

Sám e-shop musí vedieť a mať vysledované, že sa mu podobný prístup vypláca. Typickým príkladom sú nákupy väčšieho počtu kusov naraz. Pneumatiky sa vo väčšine prípadoch nakupujú po dvoch alebo štyroch kusoch a podobne. V opačnom prípade môže táto stratégia z dlhodobého hľadiska priviesť obchod k strate.

Rovnaké CPC naprieč celým sortimentom

Tento spôsob nastavenia biddingu môže byť čiastočne úspešný za predpokladu, že má e-shop podobné všetky ceny a marže produktov. Ak bude rovnaké CPC nastavené pre silikónový obal na telefón za 100 Kč, aj pre notebook za 50 tisíc Kč, stratégia bude neefektívna. Pri nižšom CPC nebude využitý potenciál notebooku a pri vysokom CPC bude silikónový obal pravdepodobne stratový.

Biddovanie celých kategórií

Podobne, ako u rovnakej výšky CPC naprieč celým sortimentom, aj pri kategóriách platí, že bidding bude úspešný iba za predpokladu, že v jednej kategórii sú produkty so zhodnými cenami a maržami. Ak sú cenové rozdiely veľké, nevyužijete potenciál biddingu na 100 %. 

Príkladom môže byť fotoaparát za 70 tisíc Kč a pamäťová karta za 200 Kč, pri výške CPC napríklad 15 Kč. Fotoaparátu výška prekliku nebude stačiť, aby sa dostal medzi odporúčané ponuky, a pamäťová karta bude mať po niekoľkých preklikoch prekročené PNO.

Biddingové stratégie na celé kategórie sortimentu v aplikácii Bidding Fox.
Biddingové stratégie na celé kategórie sortimentu v aplikácii Bidding Fox.

Bidding iba TOP produktov

Biddovanie najúspešnejších produktov zo svojho sortimentu môže byť tiež jedným z prístupov. Prístupy, ako prísť na TOP produkty sa môžu líšiť.

  1. Napríklad by mohlo ísť o TOP produkty kategórií na Heureke. Za predpokladu, že sa budú tieto ponuky aj biddovať, pravdepodobnosť preklikovosti je vysoká. Preto je potrebné rozhodnúť sa, či je na produktoch dostatočná marža a bidding sa oplatí, alebo nie.

  2. Možnosťou je kontrola predávaného sortimentu naprieč všetkými alebo vybranými zdrojmi v Google Analytics. A vybranými z toho dôvodu, že ak sa niečo aktuálne predáva na Heureke, môže to byť práve vďaka biddingu. Podľa iných zdrojov však môžete objaviť produkty, ktoré by napríklad mali byť biddované, ale v tejto chvíli nie sú.

  3. Ďalším prístupom sú potom TOP produkty z pohľadu e-shopu. Napríklad na základe dobrej marže, bonusov od dodávateľa a podobne.

Bidding podľa cenových hladín produktov

Ďalším možným spôsobom je tvorba stratégií podľa cenových hladín, napr. produkty s cenou od 200 do 500 Kč budú biddované X Kč za preklik, od 500 do 1 000 Kč budú biddované Y Kč za preklik atď. Tento prístup sa môže oplatiť e-shopom s veľkým množstvom produktov, kde by podrobnejšia analýza a rozdeľovanie sortimentu mohlo byť zdĺhavé. Nevýhodou môžu byť opäť rozdielne marže produktov s rovnakou cenou.

Pre predstavu – kabát za 5 000 Kč môže priniesť viac ako televízia za rovnakú cenu, pretože móda má vo všeobecnosti vyššie marže, v porovnaní s elektrom. Je dobré o takýchto informáciách vedieť a bidding následne prispôsobiť.

Biddingové stratégie podľa cenových hladín v aplikácii Bidding Fox.
Biddingové stratégie podľa cenových hladín v aplikácii Bidding Fox.

Dlhodobo udržateľný bidding

Jednou zo stratégií pre úspešný a udržateľný bidding je taká, ktorá začína analýzou sortimentu, rozdelením produktov podľa marže a stanovením cieľa. Ten je u každého inzerenta pravdepodobne dosť podobný – navýšenie obratu a zisku za čo najnižšie náklady.

Vytvorením výberov produktov podľa podobnej marže dokážete efektívne viesť bidding k požadovanému cieľu a stanovenému max. PNO. Pri tvorbe výberov je tiež vhodné kalkulovať so skladovou dostupnosťou. Bolo by neefektívne agresívne biddovať produkty, ktorých dostupnosť sú napr. dva týždne.

Na úspešnú inzerciu nie je vždy nutné biddovať všetok sortiment. To môže platiť napríklad pri produktoch, s ktorými je neľahká manipulácia, prípadne produkty s nízkou maržou. Tie je možné ponúkať iba ako doplnkový sortiment a šetriť tak na preklikoch.

Lišiaci odporúčajú

Odporúčame sledovať svoje populárne či najpredávanejšie produkty a venovať im pozornosť, aby boli stále zákazníkovi na očiach. Nie je nutné, aby boli za najnižšiu cenu, skôr sa oplatí sústrediť na to, aby boli skladom, s dobrou cenou dopravy – prípadne zdarma. Je tiež možné pribaliť ako darček nejaký doplnok k produktu. Zákazníci v našich končinách sú nároční a určite si u nich urobíte očko, ak budú mať tovar rýchlo pri sebe a dostanú zdarma k nákupu nejakú pozornosť.


V neposlednom rade nezabúdajte na pravidelné vyhodnocovanie a následnú úpravu stratégií v prípade, že výsledky neodpovedajú očakávaniam a cieľom. A ak si chcete prácu uľahčiť a ušetriť nejaký čas, využite náš biddingový automat Bidding Fox. Prvých 15 dní je zdarma.

 

Pridať nový komentár

Zo života biddingového automatu

Release 7.15.0
Využite možnosti nastavenia MAX_CPC_SEARCH u nespárovaných produktov a majte prehľad o štatistikách z vyhľadávania na Zboží.cz. Tento úkon využijú odborníci aj začiatočníci v inzercii na druhom najpopulárnejšom porovnávači v Českej republike. V novom release sme okrem tejto vychytávky predstavili aj niekoľko ďalších. Prečítajte si, v čom vám budú užitočné.
Biddovanie minimom
Používate Bidding Fox, máte nastavenú stratégiu a aj tak v produktoch vidíte nižšiu cenu za preklik ako ste čakali? V dnešnom článku si predstavíme niekoľko možností, kedy aplikácia bidduje minimom kategórie. Vysvetlíme si, v akých prípadoch k tomu dochádza, kde zistíte skutočnú cenu za preklik a kedy sa vám biddovanie minimom bude hodiť.
Exporty v Bidding Foxe
V tomto článku vám predstavíme jednotlivé typy exportov. Záleží len na vás, aké informácie sú vo vašom prípade dôležité a čo chcete pravidelne sledovať. Všetko si nastavíte podľa svojich predstáv. Exporty využijete na prácu s dátami, pri reportingu, ale aj na prezentáciu výsledkov svojim klientom.

Prihláste sa k odberu noviniek

Neutečú vám tie najzásadnejšie novinky z aplikácie Bidding Fox a z porovnávačov tovaru.